Location Detail : SPBU COCO 31.163.02 Bogor - Telaga Kahuripan