Location Detail : SPBU COCO 61.751.01 Kusuma Bangsa